Publicaties>Wedstrijdreglement


Algemene voorwaarden wedstrijd VZW Flagey – Zomer 2016 

 

Artikel 1

De wedstrijd georganiseerd door VZW Flagey tijdens de zomer van 2016 is onderworpen aan de huidige algemene voorwaarden. 

Artikel 2

De wedstrijd stelt de deelnemers voor om een foto te delen van de seizoensbrochure 2016-2017 op vakantie, door middel van de de website van VZW Flagey (www.flagey.be). 

Artikel 3

Deelname aan de wedstrijd houdt de goedkeuring in van het wedstrijdreglement. Met uitzondering van vragen over de communicatie van het huidige reglement, zal er niet geantwoord worden op vragen betreffende de wedstrijd. 

Artikel 4

De wedstrijd is toegankelijk voor iedere volwassen persoon, woonachtig in België. Elke deelnemer wordt geacht correcte, volledige en actuele informatie te geven in het kader van zijn / haar deelname aan de wedstrijd. De VZW Flagey kan aan de winnaar, voorafgaande aan de prijsuitreiking, vragen om zijn / haar identiteit en woonplaats te bewijzen. 

Artikel 5

Elke deelnemer kan met maximaal 2 foto’s aan de wedstrijd deelnemen, zoals voorgesteld in artikel 2. Er wordt enkele rekening gehouden met de deelnames geregistreert tot ten laatste 28/08/2016 om middernacht. 

Artikel 6

De foto die door de jury geselecteerd wordt, verwerft de volgende prijs ;

Een jaar lang gratis toegang voor de activiteiten georganiseerd door Flagey.

De jury bestaat uit de afdelingen communicatie en artistiek van VZW Flagey. Haar beslissing is definitief.

De winnaar wordt persoonlijk per mail of per telefoon verwittigd op 05/09/2016.

Indien de winnaar onbereikbaar is, of zijn / haar gegevens niet correct zijn, zal de prijs toegekend worden aan de persoon die de foto maakte die zich op de tweede plaats bevindt.

Onder onbereikbaar wordt verstaan ;

                Via telefoon, de gecontacteerde persoon beantwoorde een eerste oproep niet.

                Via mail, de persoon beantwoorde de mail niet binnen de 24 uur volgend op het moment waarop de mail verzonden werd. 

Artikel 7

De prijs is onder geen beding inwisselbaar voor geld, of een andere vorm. De prijs is persoonlijk en staat op naam. De prijs mag niet aan derden doorgegeven worden. VZW Flagey doet afstand van haar verantwoordelijkheid wanneer in geval van overmacht de correcte uitvoering van de prijs in het gedrang komt. (o.a. er kan geen compensatie gevraagd worden in geval van annulatie van een activiteit aan welke de winnaar wenst deel te nemen). 

De winnaar kan van zijn/haar prijs genieten zolang de plaatsen beschikbaar zijn voor de gekozen activiteiten, mits reservatie minstens 15 dagen op voorhand. 

Artikel 8

De winnaar staat VZW Flagey toe om gratis persoonlijke gegevens te gebruiken die hij/zij heeft bezorgd, net als de foto’s voorgesteld in het kader van de wedstrijd of andere informatie door de winnaar gegeven, voor promo-acties in het kader van de wedstrijd, evenals in het kader van de bekendmaking van de resultaten aan alle media, inclusief radio, televisie en internet. 

Artikel 9

Elke betwisting of klacht met betrekking tot de wedstrijd moet per aangetekende zending gestuurd worden aan

VZW Flagey, Belvédèrestraat 27/5 in 1050 Elsene.

VZW Flagey zet zich in om zo snel als mogelijk te antwoorden. 

Artikel 10

Alle persoonlijke gegegevens (naam, adres en telefoonnummer van de deelnemers) worden door VZW Flagey bewaard met als enkel doel het verloop van de wedstrijd. De gegevens zullen worden opgeslagen in de database van VZW Flagey en zijn bestemd voor intern gebruik. Conform aan de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de privésfeer, kan de deelnemer op elk moment gratis toegang verkrijgen tot zijn/haar persoonlijke gegevens en correcties aanbrengen aan foute, onvolledige gegevens.