cinema > De vier jaargetijden van Cinergie: Studentenfilms

Filmmakers van morgen? Zonder twijfel. Maar ook van vandaag, zoals deze kortfilms aantonen.
De films zijn het sluitstuk van de studies van een aantal Belgische filmstudenten. De selectie van Cinergie presenteert ons het kruim van fi lms van de studenten van de IAD, Sint Lukas, Inraci en Insas.