festivals > KUNSTENFESTIVALDESARTS

Flagey, Cinematek en Kunstenfestivaldesarts hebben het genoegen een experimentele film in wereldpremière te vertonen. De informatie over deze voorstellingen zal worden meegedeeld via de sites van Flagey en Cinematek en wordt ook uitgehangen aan de balie in Flagey.

Meer info en ticketverkoop vanaf 13.04.17 via www.kfda.be