Jeunesses Musicales de Bruxelles

Filmconcert

Junior 5+

De filmconcerten van Jeunesses Musicales combineren de projectie van films en de live uitvoering van al dan niet geïmproviseerde muziek. Ten tijde van de stomme film was het live uitvoeren van muziekwerken heel gebruikelijk en, in tegenstelling tot wat je zou denken, is het niet steeds de piano die begeleidde. Kom het ontdekken met het hele gezin !

Flagey, Jeunesses Musicales de Bruxelles