Grand Hotel (Goulding)

Grand Hotel

Edmund Goulding

Lotgevallen van een groep uiteenlopende mensen die in hetzelfde luxe-hotel verblijven. MGM trommelde al zijn sterren, dus ook Greta Garbo, op voor dit melodrama-in-schuifjes.

Flagey, Cinematek

In het kader van

Goddelijke Greta Garbo