Music Chapel Festival 2017

Zingen om samen te leven: utopie of noodzakelijk project?

Fest’Off | Rondetafelgesprek

Het uitgangspunt van het project ’Singing Molenbeek’ is het koor, in 2014 opgericht in de gemeenteschool nr. 14 ‘La Flûte Enchantée’ in Molenbeek. Een koor dat kinderen van 5 tot 12 jaar samenbrengt, met multiculturele en diverse sociale achtergronden, in het hart van een Belgische gemeente die jammer genoeg op de wereldkaart is gezet na de aanslagen van maart 2016. Enkele maanden later, op 29 augustus 2016, werd de vzw ‘Chanter pour vivre ensemble’ opgericht.

De vzw beoogt de ontwikkeling van artistieke en pedagogische projecten waarbij nadruk wordt gelegd op de drie factoren essentieel in het opvoedingsproces: DE SCHOOL – HET KIND – DE FAMILIE. De kernelementen van het project kunnen in vijf woorden worden samengevat: luisteren, plezier, vertrouwen, solidariteit en discipline. We begeleiden momenteel meer dan 140 kinderen binnen twee Molenbeekse gemeentescholen om ze op verschillende wijzen voor te bereiden op het ‘samen zingen’.

Het project ‘Singing Molenbeek’ maakt deel uit van de talrijke artistieke sociale initiatieven die cultuur willen inzetten als middel ter bevordering van sociale inclusie en emancipatie. Is dat utopisch, of dient men daarentegen zulke projecten veeleer aan te moedigen en de publieke mogendheden te vragen om de politieke en financiële ondersteuning ervan? Daarover gaat het debat gevoerd door een artistiek en politiek panel, met deelname van het publiek.

Flagey, Music Chapel