Coronavirus in België: Flagey sluit de deuren voor het publiek voor onbepaalde duur. Meer informatie

Onze verkoopsvoorwaarden

  • De tickets dienen te worden getoond op verzoek. Ze worden noch geruild noch terugbetaald. Het afdrukken van de tickets dient door de eigenaar zelf uitgevoerd te worden vóór de aanvang van het evenement. Indien het afdrukken op eigen middelen niet mogelijk is, dan kan men terecht bij de ticketshop van vzw Flagey waar de tickets zullen afgedrukt worden.
  • De houder neemt op eigen risico deel aan het evenement waarvoor het ticket toegang verleent. Door aankoop van een ticket ontslaat de houder de organisatie van elke aansprakelijkheid, voor welke schade dan ook.
  • Alle persoonlijke data in onze bestanden zijn conform met de regelingen van de wet van 8/12/1992 betreffende de bescheming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
  • Elke namaak van het gekochte ticket wordt juridisch vervolgd.
  • Alle voorstellingen in Flagey beginnen op het tijdstip aangeduid op de tickets.
  • Elke bestelling die niet binnen de acht dagen betaald wordt, vervalt. Na de betaling is het herroepingsrecht niet meer van toepassing.
  • De activiteiten kunnen, buiten de wil van vzw Flagey om, wijzigingen ondergaan. De organisator heeft het recht een activiteit van datum, uur of zaal te wijzigen en/of de inhoud van het programma aan te passen. In de mate van het mogelijke verwittigen we op voorhand de personen die tickets hebben aangekocht. Vzw Flagey raadt echter aan om op de dag van de activiteit de website (www.flagey.be) te consulteren voor mogelijke wijzigingen. In geval van een eventuele wijziging worden de tickets niet terugbetaald of omgeruild.
  • Vzw Flagey of de organisator heeft indien nodig het recht om de toegang tot de zaal te weigeren aan laatkomers eens de activiteit is gestart.
  • Zonder uitzondering worden laatkomers enkel tijdens het applaus of de pauze in de zaal toegelaten. Wie tijdens de activiteit de zaal verlaat, kan ook enkel tijdens het applaus of de pauze de zaal opnieuw betreden. Men kan in dit geval geen schadevergoeding vragen voor het kunnen bijwonen van de voorstelling in zijn totaliteit.
  • Na aankoop van tickets kan men vzw Flagey niet aansprakelijk stellen en geen schadevergoeding eisen in geval van een incident.