fr | en
ticketshop become a friend
Flagey Academy / Johan Jacobs

Financiële partners

Flagey Academy is enkel mogelijk dankzij onze sponsoren en mecenassen waaronder BNP Paribas Fortis, ENGIE Foundation, TotalEnergies Foundation, Ackermans & van Haaren, Private Bank Delen, de heer Geert Duyck, mevrouw Paulette Darty, mevrouw Colienne van Strydonck en zij die anoniem wensen te blijven.

Voor meer informatie over hoe je Flagey Academy kan steunen, gelieve Silke Vandaele te contacteren via fa@flagey.be.


Waarom steunen zij Flagey Academy? Dit delen zij graag met ons.

"Culturele dialoog maken deel uit van ons dagelijks leven en zijn een essentieel onderdeel van het samenleven in de onderneming. TotalEnergies heeft er bewust voor gekozen om jongeren systematisch te betrekken bij de culturele projecten die ze ondersteunen, bijvoorbeeld door scholieren van het secundair onderwijs vertrouwd te maken met het musiceren op hoog niveau. TotalEnergies zet zich in voor het stimuleren van artistieke initiatieven die jongeren de kans geven om te groeien en zich te uiten, omdat ze gelooft dat cultuur een sleutel is tot ontwikkeling."De heer Marc Meeùs, TotalEnergies Foundation

"Namens ENGIE en de Stichting ENGIE in België wil ik benadrukken hoe enthousiast wij zijn over dit project dat solidariteit, jeugd, uitmuntendheid, cultuur, inclusie, integratie en de interactie tussen generaties bevordert. De kans geven aan jongeren van alle mogelijke herkomst en achtergronden om hun talenten te ontdekken en om ze zo te laten proeven van cultuur, sluit volledig aan bij ons eigen beleid van sociale verantwoordelijkheid. Het zijn dezelfde waarden waaraan ikzelf de afgelopen tien jaar heb gestreefd. Bravo Flagey!" - De heer Jacques Spelkens, ENGIE Foundation

"In een stad als Brussel zijn er veel jongeren die het op sociaal vlak moeilijk hebben en die niet de kans krijgen om zich te emanciperen en te integreren. Het is voor hen dat ik betrokken ben bij TADA, dat deze kwetsbare jongeren de kans geeft om zich tijdens hun opleiding te laten bijstaan door gevestigde actoren uit de economische wereld. Ik zie bij Flagey Academy ditzelfde engagement. Door nauw samen te werken met rolmodellen ontwikkelen kinderen en jongeren hun talenten. Dergelijke initiatieven tonen hen dat dromen te verwezenlijken zijn mits de juiste ingesteldheid, inzet, samenhorigheid en zoektocht naar uitmuntendheid. Het samen zingen in koor ontplooit ook het zelfrespect en het respect voor anderen. Op die manier dragen zowel kunst als economie bij aan de persoonlijke ontplooiing en maatschappelijke betrokkenheid van jongeren."De heer Geert Duyck

"Het bevorderen en ondersteunen van cultuur is een essentieel onderdeel van de verankering en maatschappelijke betrokkenheid van onze bank. Wij beschouwen de culturele sector als cruciaal en volwaardig binnen het totale bedrijfsleven en wensen via onze steun aan cultuur een duurzame positie in de Belgische samenleving te verwerven en tegelijkertijd onze ambitie om talent te laten groeien, extra kracht bij te zetten. Onze steun aan de Flagey Academy is een uitgesproken voorbeeld van dat engagement waarbij we ook solidariteit, sociale integratie en inclusie hoog in het vaandel dragen. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat dit initiatief een reële meerwaarde zal betekenen voor deze jongeren en hopelijk ook een springplank zal bieden naar hun verdere persoonlijke en artistieke ontwikkeling." - De heer Tom Guetens, Head of Sponsoring & Partnerships BNP Paribas Fortis