fr | en
ticketshop become a friend
Queen Elisabeth Competition 2024: violin / Bruno Vessiez – Queen Elisabeth Competition

Gratis concert voor Jongeren

laureate Koningin Elisabethwedstrijd 2024: viool

De Koningin Elisabethwedstrijd organiseert elk jaar een reeks gratis concerten voor jongeren onder de 26 jaar, in Brussel, Leuven en Louvain-la-Neuve. Tijdens deze concerten delen de laureaten hun passie met jongeren en lichten ze het repertoire toe dat ze presenteren. Deze concerten vormen voor sommige jongeren in het publiek een eerste kennismaking met de wereld van de klassieke muziek.

Jaar na jaar stellen we vast dat een groot aantal volwassenen het concert in Flagey graag wil bijwonen. We verwelkomen hen ook graag, maar we hebben hun hulp nodig om de jonge muzikanten te ondersteunen. Aarzel dus niet om een schenking te doen. Elke gift gelijk aan of groter dan 40 euro is fiscaal aftrekbaar. Je kan ofwel een overschrijving doen op de rekening van de Wedstrijd BE63 3100 4009 2008 (met vermelding 'gift'), ofwel een online gift maken via dit formulier op onze website. De Wedstrijd dankt je alvast voor je vrijgevigheid.

Flagey, Queen Elisabeth Competition