fr | en
ticketshop become a friend
Flagey, architect Joseph Diongre

Onze verkoopsvoorwaarden

  • Tickets voor voorstellingen worden op vraag voorgelegd, op papier of elektronisch. Ze worden niet omgeruild of terugbetaald. 
  • De houder van het ticket woont de voorstelling waar het ticket toegang tot geeft, op eigen verantwoordelijkheid bij. Door het ticket aan te kopen ziet de houder af van ieder verhaal op de organisator, ongeacht de geleden schade.
  • Alle persoonsgegevens in ons bestand zijn conform de bepalingen van de wet van 30/07/2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en de Europese verordening 2016/679.
  • Elke vervalsing van het ticket dat door de houder werd aangekocht, kan leiden tot een gerechtelijke vervolging.
  • De voorstellingen en concerten bij Flagey beginnen stipt op het tijdstip dat op het ticket staat vermeld.
  • Een bestelling die niet binnen acht werkdagen wordt betaald, wordt geannuleerd. Na de betaling is geen herroeping mogelijk.
  • De activiteiten kunnen wijzigen om redenen buiten de wil van Flagey vzw. De organisator behoudt zich het recht voor de datum, het tijdstip en de plaats van de activiteit te wijzigen en/of de inhoud van het programma aan te passen. In de mate van het mogelijke worden de personen die tickets hebben gekocht hier vooraf van verwittigd. Flagey vzw adviseert echter om op de dag van de activiteit de website te raadplegen om te kijken of er eventuele wijzigingen zijn. In geval van wijziging worden de tickets niet terugbetaald of omgeruild.
  • Zodra de voorstelling begonnen is, wordt niemand meer toegelaten in de zaal. Deze personen hebben geen recht op een vergoeding omwille van het missen van de voorstelling, en dit zowel volledig als gedeeltelijk.
  • De aankoop van een ticket geeft de houder geen recht om Flagey vzw aansprakelijk te stellen in geval van een incident. Er kan geen enkele schadevergoeding worden geëist. 

versie 19/04/2022