Junior / Fany Gregoire

Wie klavier zegt, zegt piano ? Maar neen !

Een speelse ontdekking van instrumenten die we wel een klavier kunnen noemen, maar niet altijd een piano ! Op het programma : spel, melodieën en harmonieën.

Flagey, Festival Musiq’3, Jeunesses Musicales de Bruxelles

In het kader van

Festival Musiq'3 2017