Nathanael Gouin / Hani Kanaftchian

Nathanaël Gouin

Franz Liszt, dat is de ‘pianoleeuw’ die dankzij zijn onvoorstelbare lyriek en virtuositeit door het publiek op handen werd gedragen. Maar tijdens dit concert van Nathanaël Gouin, een van onze eigentijdse pianofenomenen, leren we een heel andere kant van de componist kennen. La lugubre gondole, Funérailles,… zijn pianowerken die Liszt’s queeste symboliseren naar diepgang en betekenis, wat zelfs leidde tot de wijding tot subdiaken aan het einde van zijn leven.

Flagey

Nathanaël Gouin | Liszt Macabre