Silences de Spilliaert (Leguèbe)

Spilliaert / Ensor

Twee fascinerende benaderingen van twee grootheden uit de Belgische schilderkunst.

Flagey, Cinematek, Centre du Film sur l’Art

In het kader van

Een ode aan Mu.ZEE