Coronavirus in België: Flagey sluit de deuren voor het publiek voor onbepaalde duur. Meer informatie
Feng gui lai de ren (Hou Hsiao-hsien)

The Boys from Fengkuei

Feng gui lai de ren | Hou Hsiao-hsien

Hou Hsiao-hsien brak internationaal door met deze picareske kijk op jonge leeglopers op avontuur in de grootstad. Een studie over moreel verval, desintegratie en ontworteling ten gevolge van de Westerse verworvenheden.

Flagey, Cinematek

In het kader van

Hou Hsiao-hsien