Remake Ulysses
Remake Ulysses

Remake Ulysses

MUS-E kunstenaars Patries Wichers, Pom Bouvier, Sophie Vanhomwegen en Tom Goris gingen aan de slag met twee klassen uit het Brusselse secundair onderwijs. Het muzikale vertrekpunt van het traject was Le Sacre de Printemps van Stravinsky, waaruit het thema ‘identiteit en rituelen’ ontstond. Ze gebruikten nieuwe technologie (smartphone apps) om geluiden te registreren en oude technieken (bouw van analoge instrumenten) om geluiden te produceren. Dit alles werd gemixt tot een unieke herinterpretatie van Le Sacre.

MUS-E Belgium, ULYSSES Network, with the support of the Culture Programme of the European Union, IRCAM, Ultima

REMAKE