Coronavirus in België: Flagey sluit de deuren voor het publiek voor onbepaalde duur. Meer informatie
Nicolas Hulot, Pierre Larrouturou, Céline Tellier, Jacques Crahay
Nicolas Hulot, Pierre Larrouturou, Céline Tellier, Jacques Crahay

Transition écologique : quelles solutions pour le monde de demain ?

Lezing Le Soir

Het milieu eist al maanden alle aandacht op en blijkt ook een bepalend thema in de partijprogramma’s voor de verkiezingen van 2019. Maar welke oplossingen zijn er voor de wereld van morgen? Hoe kunnen burgers en bedrijven concrete acties ondernemen voor de planeet? En hoe moeten we die bekostigen en op touw zetten?

Voormalig Frans minister voor Ecologische Transitie Nicolas Hulot zal op woensdag 19 juni om 20 uur zijn visie toelichten en het debat opnieuw aanvuren. Zijn lezing bij Flagey wordt georganiseerd door Le Soir. Zijn hypothese? “Het milieu is de hoeksteen van de menselijke solidariteit en waardigheid.” Céline Tellier (hoofd van de vzw Inter-Environnement-Wallonie), Jacques Crahay (voorzitter van de Union Wallonne des Entreprises en CEO van Cosucra) en Pierre Larrouturou (econoom) leveren eveneens een bijdrage.

Woon de lezing bij en neem deel aan de vraag- en antwoordsessie onder leiding van Christophe Berti (hoofdredacteur van Le Soir).

Le Soir