La partie d'échecs
La partie d'échecs / Yves Hanchar

La partie d'échecs

Yves Hanchar

Het debuut van de ambitieuze en gevoelige Waal Yves Hanchar, een geraffineerde kostuumfilm die zich uiteenzet als het machiavellistische schaakspel waarom het allemaal draait.

Flagey, Cinematek

In het kader van

Frédéric Devreese