fr | en
ticketshop become a friend
Wim Henderickx / Diego Franssen

Vlaams Radiokoor, Hermes Ensemble, Muziektheater Transparant

Revelations

Revelations vertrekt vanuit de indrukwekkende visioenen van de dertiende-eeuwse dichteres en mystica Hadewijch d’Anvers. Haar getuigenissen horen tot de meest verrassende teksten uit onze literatuurgeschiedenis. In de traditie van de middeleeuwse christelijke mystiek beschrijft Hadewijch in haar Visioenen een pure liefdesrelatie met de goddelijke Ander, los van eigenbelang en persoonlijke motieven. Passie is hierbij het sleutelwoord. In een setting waarin een individu, de sopraan Lore Binon, tegenover een koor geplaatst wordt, zoekt Revelations naar de kracht van visionaire ervaringen en extase in een hedendaagse context.

Flagey, Vlaams Radiokoor, Hermes Ensemble, Muziektheater Transparant