Singing Molenbeek / Johan Jacobs

Singing Molenbeek & Equinox

Flagey biedt al drie jaar een podium aan Singing Molenbeek. Onder leiding van pianist Julien Libeer en zanger Zeno Popescu krijgen de kinderen een regelmatige opvolging en onderricht in koorzang, tijdens de schooluren. Het resultaat is reeds zichtbaar: zowel de kinderen als hun gezin en vrienden voelen zich meer betrokken bij de scholen en bijgevolg bij het stadsleven. De kinderen halen bovendien veel zelfvertrouwen uit de concerten voor het grote publiek. Gesteund door de Koningin Elisabeth Muziekkapel wijdt ook de vzw Chorales Equinox zich aan de ontwikkeling en bevordering van koren waarvan de leden geen (of weinig) toegang hebben tot goede muziekopleidingen.

Flagey, Singing Molenbeek