fr | en
ticketshop become a friend
Andrei Rublev (Tarkovsky)

Andrej Roeblev

Andrei Tarkovsky

In een gruwelijke, zwart-witte tijd van bijgeloof en destructie overwint de 14e-eeuwse iconenschilder Roeblev zijn twijfel door het geloof van een jongen in zijn eigen kracht om een reuzenklok te gieten: de kosmische triomf van de kunst vindt zijn expressie in de vlammende eindmontage van details van Roeblevs iconen. Verpletterend.

Flagey, Cinematek