Een vrouw tussen hond en wolf (André Delvaux)

Een vrouw tussen hond en wolf

André Delvaux

Genuanceerd portret (naar Ivo Michiels) van een jonge vrouw tijdens de bezettingsjaren, van wie we het bewustzijnsproces volgen. Visueel refereert Delvaux onmiskenbaar aan Spilliaert.

Flagey, Cinematek