The Night of the Hunter (Charles Laughton)

De jagersnacht

The Night of the Hunter | Charles Laughton

De fanatieke jacht van een priester-schurk (een huiveringwekkende Mitchum) op twee kinderen die in het bezit zijn van een fortuin. Laughtons enige film is een zeldzame cinematografische parel.

Flagey, Cinematek

 

In het kader van

Cineclub Studio 5