fr | en
ticketshop become a friend
Comme si c'était hier (Myriam Abramovicz, Esther Hoffenberg)

Comme si c'était hier

Myriam Abramovicz, Esther Hoffenberg

De filmvoorstelling start om 20:30 in plaats van 20:00 !

Hoe ontsnapten duizenden Joodse kinderen aan deportatie en uitroeiing tijdens de nazi-bezetting van België? Elk gered leven heeft zijn eigen verhaal. De film traceert de solidariteit die zich onder de Belgische bevolking ontwikkelde aan de hand van de getuigenissen van degenen die de vervolgde kinderen verborgen, onderbrachten of hielpen, soms met gevaar voor eigen leven. Getuigenissen ook van de betrokken kinderen die vandaag de dag hun verhaal vertellen ...

Cineflagey by Cinematek & Kinograph, Kinoféroce

In het kader van

Mois du Doc