Doctor Strangelove (Kubrick)

Kubrick in oorlog

De films van Stanley Kubrick nodigen vaak uit tot zelfreflectie over menselijk gedrag, en hoe we onszelf beschermen tegen de gevolgen van (foute) morele beslissingen. Tijdens die interne zoektocht bleek oorlog een vruchtbare bodem voor de filmmaker. Vooral als een acute manifestatie van het conflict tussen ons overlevingsinstinct en onze zelfvernietigende neigingen. Onder het mom van zogenaamde verantwoorde bevelen opvolgen, of nucleaire veiligheidsmaatregelen is de mens tot veel in staat. We benaderen het thema aan de hand van vier films waarvan er zich één afspeelt tijdens de Eerste Wereldoorlog, één in Vietnam en twee tijdens denkbeeldige conflicten.

Cinematek, Flagey

Programma