fr | en
ticketshop become a friend
Naema Tahir, Pé Vermeersch, Chia Longman
Naema Tahir, Pé Vermeersch, Chia Longman / Ingeborg Lukkien, Pé Vermeersch, Chia Longman

Lichaam en identiteit

Debat in het Nederlands met Naema Tahir, Pé Vermeersch en Chia Longman

Het lichaam is de plek waar de gelovige zijn religieuze identiteit kenbaar maakt. Op verschillende momenten in zijn leven ondergaat het lichaam rituelen zoals het doopsel, de besnijdenis, de vasten of zelfs scarificatie. Die rituelen zijn het bewijs van een symbolisch verbond met de goden en bevestigen dat de gelovige deel uitmaakt van een religieuze gemeenschap. Maar als religie in die mate aanspraak maakt op het lichaam, is het individu er dan nog baas over?

NAEMA TAHIR

Schrijver Naema Tahir groeide op in zowel Engeland, Nederland als Pakistan, en migreerde vijf keer tussen deze landen voordat ze de leeftijd van 16 jaar bereikte. Ze schrijft dan ook voornamelijk over de multiculturele samenleving, met een bijzondere belangstelling voor de positie van vrouwen in Oost en West, maar ook over migranten en hun zoektocht naar een thuisgevoel. Voordat Tahir van de pen begon te leven, werkte ze als jurist voor organisaties zoals de VN en de Raad van Europa, waar ze zich specialiseerde in de mensenrechten.

PÉ VERMEERSCH

Pé Vermeersch is een Belgische choreografe, filosofe en visueel artiest. Haar werk draait volledig rond lichaam en beweging. In haar choreografie "Blondes Have No Soul", danst ze bijvoorbeeld in volledige stilte, met haar naakte lichaam als enige instrument. Vermeersch is ook actief als schrijver, tekenaar, schilder en fotograaf en combineert ook verschillende kunstvormen in haar installatie “Dance for a free spirit,” een mengeling van visuele kunst en beweging.

CHIA LONGMAN

Chia Longman is als antropologe en experte in de genderstudies verbonden als onderzoeker aan de Universiteit Gent waar ze de opleiding Gender & Diversiteit leidt. Haar onderzoek richt zich vooral op feminisme en multiculturaliteit, vrouwelijke spiritualiteit en welzijn, gender en diversiteit. In haar publicaties gaat ze dieper in op haar ontmoetingen met vrouwelijke gelovigen die vaak uit heel strenge gemeenschappen komen.

Flagey, Le Soir, RTBF, ULB, VUB