fr | en
ticketshop become a friend
Sherin Khankan, Caroline Pauwels, Alana Harris
Sherin Khankan, Caroline Pauwels, Alana Harris / Sherin Khankan, Lies Willaert, Alana Harris

Lichaam en dood

Debat in het Engels met Sherin Khankan, Caroline Pauwels en Alana Harris

Het lichaam van de gelovige wordt geheiligd en gezuiverd door allerlei rituelen, zoals voedingsvoorschriften, vasten, offers en martelaarschap. Maar er zijn ook specifieke rituelen voor het ouder wordende, het lijdende en het stervende lichaam. Zijn er grenzen aan wat de gezonde of zieke mens zijn lichaam mag opleggen in naam van de religie? En kunnen traditionele gebruiken worden verzoend met moderne opvattingen over een gezonde levensstijl?

SHERIN KHANKAN

Na zowel een Master in Religieuze Sociologie als in Filosofie aan de Universiteit van Kopenhagen, waar ze zich specialiseerde in Islamitisch activisme, haalde Sherin Khankan aan de Universiteit van Damas nog een Master in Arabistiek. Als eerste vrouwelijke imam in Scandinavië opende ze de Mariam moskee, een belangrijke stap in de ontwikkeling van een moderne en progressieve Islam. In 2001 stichtte ze de Associatie van Kritische Moslims, waarmee ze pleit voor een nieuwe lezing van de Koran die overeenstemt met de huidige samenleving.

CAROLINE PAUWELS

Caroline Pauwels, rector van de Vrije Universiteit Brussel, is professor en vakgroepvoorzitter in communicatiewetenschappen aan diezelfde universiteit. Daarnaast is ze actief als directeur van het SMIT (Studies in Media, Innovation and Technology) en als regeringscommissaris bij de VRT.

ALANA HARRIS

Alana Harris, geboren in Australië, is Doctor in de geschiedenis en doceert Moderne Britse Geschiedenis aan het King’s College Instituut in Londen. In haar publicaties schreef ze al vaak over het kruispunt tussen geschiedenis, gender, seksualiteit en religie. Ze gaat ook dieper in op de religieuze ervaringen van gelovigen, aan de hand van rituelen, pelgrimstochten, muziek en materiële objecten.

Flagey, Le Soir, RTBF, ULB, VUB