fr | en
ticketshop become a friend
Gina Emerson | Sarah Price

The Audience Experience of New Music

Wat houdt het publiek bezig wanneer ze luisteren naar hedendaagse klassieke muziek ? Hoe ervaren ze nieuw gecomponeerde muziekwerken ? Zijn die ervaringen vergelijkbaar met andere hedendaagse kunsten ? En hoe kan het een groter publiek bereiken ? In deze lezing beantwoorden enkele muziekwetenschapsters deze vragen en lichten ze de bevindingen toe van hun eigen publieksonderzoeken.

Gina Emerson, doctoranda aan de Hochschule für Musik und Theater Hamburg, presenteert de inzichten uit haar doctoraatsproject Between the 'Experimental' and the 'Accessible' : Investigating the Audience Experience of Contemporary Classical Music. In samenwerking met Creative Europe's ULYSSES Network for contemporary music vertelt ze over de resultaten van de publieksgegevens die ze verzamelde tijdens twaalf concerten in tien Europese landen, het eerste onderzoek in zijn soort op Europees niveau. Ze wordt vergezeld door Dr. Sarah Price, Understanding Audiences for the Contemporary Arts project met ons deelt. Deze grote kwalitatieve studie van het hedendaagse kunstpubliek geeft ons meer inzicht in hoe het publiek hedendaagse klassieke muziek ervaart als deel van een gevarieerd cultureel dieet en vergelijkt deze met hedendaagse beeldende kunst, dans en theater.

Nadien is er de mogelijkheid om vragen te stellen en deel te nemen aan het debat.

Flagey, ULYSSES Network, with the support of the Culture Programme of the European Union

In het kader van

Flagey New Music Days