fr | en
ticketshop become a friend
Onze evenementen zijn enkel toegankelijk voor personen die een geldig Covid Safe Ticket kunnen voorleggen. Meer informatie
Flagey, architect Joseph Diongre

Onze verkoopsvoorwaarden (Covid-19)

 • Omwille van de maatregelen tegen de COVID-19-epidemie zijn de evenementen vanaf 07/09/2021 voor onbepaalde tijd enkel toegankelijk zijn voor personen die in het bezit zijn van een Covid Safe Ticket met een geldige QR-code en een document waarmee zij hun identiteit kunnen verifiëren (met name identiteitskaart of paspoort). Meer informatie hierover is te vinden op https://covidsafe.be
 • De tickethouder moet zijn of haar ticket in papieren of digitale vorm kunnen voorleggen om toegang te krijgen tot het evenement. Tickets worden niet vervangen of terugbetaald - met uitzondering van bijzondere situaties die zich voordoen bij het invoeren van het Covid Safe Ticket.
 • In dit verband gelden de volgende terugbetalingsvoorwaarden voor tickets die vóór 01/09/2021 zijn aangekocht:
  • Elk verzoek om terugbetaling voor een evenement dat plaatsvindt tussen 08/09/2021 en 19/09/2021 moet uiterlijk op 07/09/2021 worden ingediend;
  • Elk verzoek om terugbetaling voor een evenement dat op of na 20/09/2021 plaatsvindt moet uiterlijk op 13/09/2021 worden ingediend.

Er worden geen terugbetaling gedaan voor aanvragen die buiten de bovenstaande termijnen zijn gebeurd voor tickets die na 01/09/2021 zijn aangekocht of in het geval van het niet kunnen tonen van een Covid Safe Ticket met een geldige QR-code bij het bijwonen van het evenement. 

 • De houder neemt op eigen risico deel aan het evenement waarvoor het ticket toegang verleent. Door aankoop van een ticket ontslaat de houder de organisatie van elke aansprakelijkheid, voor welke schade dan ook.
 • Alle persoonsgegevens in onze database voldoen aan de bepalingen van de wet van 30/07/2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening 2016/679.
 • Elke namaak van het gekochte ticket wordt juridisch vervolgd.
 • Alle voorstellingen in Flagey beginnen op het tijdstip aangeduid op de tickets.
 • Elke bestelling die niet binnen de acht dagen betaald wordt, vervalt. Na de betaling is het herroepingsrecht niet meer van toepassing, met uitzondering van de bovengenoemde specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op tickets die vóór 01/09/2021 zijn aangekocht.
 • De activiteiten kunnen, buiten de wil van vzw Flagey om, wijzigingen ondergaan. De organisator heeft het recht een activiteit van datum, uur of zaal te wijzigen en/of de inhoud van het programma aan te passen. In de mate van het mogelijke verwittigen we op voorhand de personen die tickets hebben aangekocht. Vzw Flagey raadt echter aan om op de dag van de activiteit de website (www.flagey.be) te consulteren voor mogelijke wijzigingen. In geval van een eventuele wijziging worden de tickets niet terugbetaald of omgeruild.
 • Na de start van de activiteit worden geen laatkomers meer toegelaten in de concertzaal. In dit geval kan de persoon geen enkele vergoeding eisen voor het niet kunnen deelnemen aan de activiteit, hetzij geheel of gedeeltelijk.
 • Na aankoop van tickets kan men vzw Flagey niet aansprakelijk stellen en geen schadevergoeding eisen in geval van een incident.  

  versie 31/08/2021