fr | en
ticketshop become a friend
Flagey, architect Joseph Diongre

Onze verkoopsvoorwaarden (Covid-19)

  • De tickethouder moet zijn of haar ticket in papieren of digitale vorm kunnen voorleggen om toegang te krijgen tot het evenement. Tickets worden niet vervangen of terugbetaald.
  • De tickethouder moet de tickets vóór het evenement hebben geprint of, bij gebrek daaraan, digitaal (op een smartphone) ter beschikking hebben. Er zal door Flagey geen tickets afgedrukt worden totdat de Belgische autoriteiten de Covid-19-epidemie formeel afgesloten hebben.
  • De houder neemt op eigen risico deel aan het evenement waarvoor het ticket toegang verleent. Door aankoop van een ticket ontslaat de houder de organisatie van elke aansprakelijkheid, voor welke schade dan ook.
  • Alle persoonsgegevens in onze database voldoen aan de bepalingen van de wet van 30/07/2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening 2016/679.
  • Elke namaak van het gekochte ticket wordt juridisch vervolgd.
  • Alle voorstellingen in Flagey beginnen op het tijdstip aangeduid op de tickets.
  • Elke bestelling die niet binnen de acht dagen betaald wordt, vervalt. Na de betaling is het herroepingsrecht niet meer van toepassing.
  • De activiteiten kunnen, buiten de wil van vzw Flagey om, wijzigingen ondergaan. De organisator heeft het recht een activiteit van datum, uur of zaal te wijzigen en/of de inhoud van het programma aan te passen. In de mate van het mogelijke verwittigen we op voorhand de personen die tickets hebben aangekocht. Vzw Flagey raadt echter aan om op de dag van de activiteit de website (www.flagey.be) te consulteren voor mogelijke wijzigingen. In geval van een eventuele wijziging worden de tickets niet terugbetaald of omgeruild.
  • Na de start van de activiteit worden geen laatkomers meer toegelaten in de concertzaal. In dit geval kan de persoon geen enkele vergoeding eisen voor het niet kunnen deelnemen aan de activiteit, hetzij geheel of gedeeltelijk.
  • Na aankoop van tickets kan men vzw Flagey niet aansprakelijk stellen en geen schadevergoeding eisen in geval van een incident.