Anima 2018

Anima Festival 2018

Zoals elk jaar zijn de programmamakers op dit eigenste ogenblik druk in de weer met het bekijken en selecteren van animatiefilms – afgewerkt of nog in productie – voor een festivalprogramma met de ‘crème de la crème’ van de wereldproductie.

Programma